hyilmaz

Halil Yılmaz


Düşündüğün ve inandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi düşünür ve inanırsın.

...Fikirler Ölmez...

Türkiye
M.Kemal ATATÜRK 1881-193∞

Panatek Yazılım (2016 - ....)

YAZILIM PROJELERİ
Gelir Kaynakları Yönetim ve Takip Sistemi

Yerel Yönetimlerin en büyük eksikliği olan Gelirlerin idare ve yönetimi konusunda geliştirdiğim yazılım, sektörde ilk olma özelliğini taşımaktadır.
Yerel yönetimlerin, kayıp, kaçak tespitini yapması, Birlikte çalışılabilirlik esasları gereği tapu, nvi, maliye, esnaf ve ticaret odaları, sgk, maks gibi entegrasyonları sağlayan, saha çalışmaları, adres ve sicil bilgileri düzenleyicisi ile veri madenciliği ve analiz imkanı sağlar.

Yazılım hakkında detaylı bilgi için...=> Panatek Yazılım


Evsel Katı Atık Yönetim Sistemi

Yerel Yönetimlerin Evsel Katı Atık toplama, bertaraf süreçlerinde oluşan maliyetlerini, su faturaları üzerinden tahsili hakkında var olan kanuna uygun düzenlenmiş tek yazılımdır.
Yazılım; Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyesi ve Su idaresi için 3 ayrı modül uygulaması sunar.
Su idareleri için; bilgi paylaşımı ve yönetim portalı
Büyükşehir Bel. İçin; Depolama ve Bertaraf maliyetleri ve tarife hazırlama
İlçe Bel. İçin; Toplama ve Taşıma maliyetleri ve tarife hazırlama

Yazılım hakkında detaylı bilgi için...=> Panatek Yazılım


Eğitim Yönetim Sistemi

Yazılım 4 Ana Modülden oluşmaktadır.
Eğitim İhtiyaç Analiz (Training Needs Analysis)
Eğitim Yönetim Sistemi (Chief Learning Officer & Evaluation)
Uzaktan Öğretim Sistemi (Learning Management System)
Bilgi Küpü (Knowledge Retention)
Eğitim Kurumlarının verdikleri Eğitim hizmetlerini, öğrencilerini, eğitmenlerini ve eğitim planlamalarını yönetmesini sağlarken, kobi ve büyük ölçekli firmaların çalışanlarına verdikleri eğitimleri planlayabilecekleri, başarı takibi yapabilecekleri, maliyetlerini planlayabilecekleri, online sunum, sınav, anket, video ile eğitim kalitesini geliştirebilmelerini ve alınan eğitimin unutulmamasını sağlamak hedeftir.

Yazılım hakkında detaylı bilgi için...=> Panatek Yazılım


Dijital Arşiv Yönetimi

Yazılım tüm kamu ve özel kurumların dijital arşiv yönetimini ve evrak takip sistemini sağlamaktadır.
Yazılım tümüyle parametrik ve sınırsız indeksleme/eşleştirme ile arşivde kaybolmayı önleyerek, her yerden kolay ulaşılabilmesini ve düzenlemeyi sağlar.
Web servis aracılığı ile istenen yazılımlar ile entegre edilebilir.

Yazılım hakkında detaylı bilgi için...=> Panatek Yazılım


Teşvik Yönetim Sistemi

SGK uygulamaya aldığı personel teşviklerinin yönetimini sağlayan sistemdir.
Firmaların SGK hizmet listesini online inceler, analiz çıkarır ve en uygun teşvik kapsamında hesaplamalarını yapar.
Teşvik Listesi, Asıl-Ek-İptal belgelerini oluşturur, SGK web sitesine online yükler ve günceller.
Yeni çıkan teşvik kanunları da sisteme eklenmekte ve güncellenmektedir.

Yazılım hakkında detaylı bilgi için...=> Panatek Yazılım


SMMM – Muhasebe Ofis Yönetim Sistemi

Mali Müşavirler ve Mükelleflerine özel geliştirilen sistem ile tüm işlemleri tek bir platform içerisinde sunuyorum.
Mali Müşavirlerin mükellef kayıtlarını otomatik olarak sisteme alır.
GIB - SGK entegrasyonu sayesinde tüm işlemleri tek bir noktadan yönetilmesini sağlar.
Mali Müşavirler için web sitesi ve sitenin yönetim paneli projeye dâhildir.
Mükelleflerine istedikleri takdir de kullanıcı tanımlayabilirler ve istedikleri dokümanları buradan paylaşabilirler.

Yazılım hakkında detaylı bilgi için...=> Panatek Yazılım


Web Tasarım Çalışmaları

Kurumsal web site tasarım. Web programlama. Online Crm Yönetimi ve Entegrasyonlar.
Hazır paket web siteleri ve Yönetim Paneli...

Yazılım hakkında detaylı bilgi için...=> Panatek Yazılım


EĞİTİM VE DANIŞMANLIK

Yönetim Bilgi Sistemleri, İnsan Kaynakları, Bordrolama ve Özlük, Teşvik Uygulamaları, Muhasebe Yönetimi ve Kamu Muhasebe Mevzuatı, Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Dijital Arşiv, Gelir Arttırıcı Çalışmalar, Evsel Katı Atık Tarife Yönetimi,
İleri Excel Uygulamaları (Vba-Makro) gibi 2002 yılından bu güne Eğitimler verdim.
İhtiyaç duyan bir çok Kamu Kurumu, Yerel Yönetim ve Şirketler için Danışmanlık hizmeti verdim.

Panatek ile yapılan çalışma detayları için...=> Panatek Yazılım


Universal Bilgi Teknolojileri (2005 - 2016)

Yazılım ve Eğitim Destek Yöneticisi (2015 Haziran – 2016 Ocak )

Yazılım Ekibinin Yönetimi, Geliştirilen projeler için iş analistliği, süreçlerin yönetimi.
Mobil uygulama (Mobil Belediyem-Mobil Yönetim)
İmar Başvuru Takip (web üzerinde çalışan kuruma yapılan başvuralar ve durumlarını, başvuru yapan ve yetkili kılınan firma ve vatandaşın takip, bilgilendirme)
e-belediye (mevcut e-belediye uygulamasının yeniden yazılması, e-belediye üzerinde vatandaş uygulamalarının arttırılması, personele özel bordro, izin takip, iş emirleri, evrak takip, yetkili kılınan raporlar ve analizler)
iş zekası (web üzerinde bağımsız çalışabilme, yetki düzeyinde rapor, analiz, grafik, sunumlar, anlık takip ve bilgilendirme)
Eğitim Destek Ekibinin Yönetimi, Koordinasyonu
Kurumlar taleplerine ve iş süreçlerine göre personelin koordinasyonunu sağlamak, kurum içi eğitim ile personelin gelişiminin sağlanması.
Yazılım test süreçleri yönetimi.


Bölge Yöneticisi ( 2015 Ocak - 2015 Haziran )

Manisa iline bağlı Belediyelerin mevcut Kent Bilgi Sistemine ait projelerinin sürdürülmesinin sağlanması, koordinasyon, yeni iş alanlarının sağlanması, Belediye portföyünün arttırılması, Bölge içinde yer alan Yazılım ve Eğitim Destek personelinin yönetilmesi.
Bölge Çözüm ortakları ve iş süreçlerinin yönetimi.
Yeni ürün geliştirilmesi konusunda takım liderliği ve yazılım geliştirici görevleri.
Bölge Belediyelerinin e-belediye yazılımının iyileştirilmesi, android ve ios üzerinde Çalışan Mobil belediye yazılımı, e-devlet servislerinin iyileştirilmesi.
Personele dayalı hizmet alımlarına ait hak ediş maaş modülü geliştirilmesi.
Strateji geliştirme yazılımı.


Yazılım Uzmanı / Proje Yöneticisi ( 2014 – 2015 )

Manisa / Şehzadeler Belediyesi’nin kurulmasıyla birlikte Kent Bilgi Sistemi Kurulum, Uyarlama, Veri aktarımı, Yazılım Geliştirme ve iyileştirme çalışmaları.
Kurum’a ait Personelin program eğitimleri, Mevzuat eğitimlerinin sağlanması ve Koordinasyonu


Proje Yöneticisi ( 2007 – 2014 )

İzmir / Buca Belediyesi Kent Bilgi Sistemi’ne ait yazılımların geliştirilmesi ve proje yöneticiliği.
Oracle veritabanı yönetimi.
Kurumun ihtiyacı doğrultusunda Muhasebe – Gelir servislerinin mevzuat yönetimi.
Görev sürem boyunca geliştirilen ve Kent Bilgi Sistemine entegre edilen çalışmalarım
Veritabanı ve modül bağımsız raporlama aracı “Hızlı Raporlayıcı” (u.HR)
Zabıta – Pazaryerleri – Cenaze – Para Cezaları – Yapı Kontrol – Nikah – Ayniyat - Bilgi işlem (CRM) – Kütüphane – Kentli Servis – 6111 Vergi Affı – Kira Modülleri
Dijital Arşiv ve Evrak takip yönetim modülü
Evsel Katı Atık tarife belirleme ve yönetim modülü
Harcamalara Katılım paylarının hesaplanması yazılımının geliştirilmesi
Çağrı Merkezi entegrasyon ve raporlarının geliştirilmesi
Kiosk yazılımı – Kent Bilgi Sistemi E-Devlet uyarlama çalışması
Sms ve toplu e-mail gönderim servis yazılımları


Yazılım Uzmanı ( 2006 – 2007 )

Universal Win-kent projesi geliştirme çalışmaları ve Universal Kent Bilgi Sistemi (u.KBS) Uyarlama çalışmaları.
Çalışılan tüm belediyelerde Muhasebe modülünün uyarlanması, eğitimlerinin tamamlanması ve mevzuat eğitimlerinin verilmesi.


Yazılım Uzmanı ( 2005 – 2006 )

5018 sayılı Tahakkuk Esaslı Muhasebe Mevzuatının yürürlüğe girmesi ile birlikte Muhasebe modülünün mimarisi, yazılımın tamamlanması, raporlarının üretilmesi.
Muhasebe modül yöneticisi olarak mevzuatın uygulanma koordinasyonu.
Muhasebe – Tek Düzen Hesap Planı – Bilanço Teknikleri – Raporlamalar – Ön Mali Kontrol – Ödeme Yönetimi uygulamaları ve mevzuat eğitimi.


Tabim Yazılım (2004 - 2005)

Yazılım ve Eğitim Destek Sorumlusu ( 2004 – 2005 )

2004 yılında kurulan Ege Bölge Md.’de Firma Ürünleri Satış ve Tanıtım yönetimi.
Muhasebe, İşletme Defteri, Çek-Senet modüllerinin yazılım destek hizmetleri
Enflasyon Muhasebesi uygulamaları ile Ege Muhasebeciler Odası ile işbirliği içerisinde modüllerin satış yönetimini sağladım.


Üçnet Bilgi İşlem (2002 - 2004)

Yazılım ve Satış Geliştirme Yöneticisi ( 2002 – 2004 )

Şirket kuruluşunda yer aldım, yazılım ve destek ekibinin kurulması ve yönetimini gerçekleştirdim.
Nakliye ambarları için “Üçnet Ambar ve Muhasebe” programını geliştirdik.
Seyehat acentaları için “Üçnet Tur ve Faturalama” programını geliştirdik.
Netsis Çözüm Ortağı olunmasını sağlayarak bu kanala ait yazılım geliştirme ve rapor tasarımları, destek hizmetlerinin yönetimini sağladım.


Eta Bilgisayar (1999 - 2002)

Veritabanı Yönetimi - Analist ( 1999 – 2002 )

Ön Muhasebe - Genel Muhasebe yazılımları üreten Eta Bilgisayar'da ürün destek personeli olarak başladım.
Eğitim ve Destek faaliyetleri sırasında edindiğim bilgi ve tecrübe ile yazılımın veritabanı analizlerini gerçekleştirdim.
Kurulum, Yıl sonu işlemleri, Rapor tasarımları gibi bir çok görevde yer aldım.


Vakıflar Bankası (1993 - 1996)

Stajyer – Yazılım Geliştirme (Junior) ( 1993 – 1996 )

Banka staj döneminin ilk yılında bankacılık hizmetleri servislerinde ve muhasebe biriminde görev aldım.
İkinci yıldan itibaren EBIS yazılım geliştirme birimine alındım ve burada yazılım eğitimi alırken aynı zamanda,
Analiz çalışmaları, test aşamaları görevlerini üstlendim. Off-line şubelerden On-line şube geçişlerinde kurulum ve uyarlama çalışmalarında bulundum.


Sayılarla Ben...

+ Yıl Profesyonel Çalışma Hayatı
+ Panatek Yazılım
20 + Tamamlanan Yazılım Projesi
2000 + Eğitim Saati
10000 + Etkileşim

Çalışmak...

Çalışmak için Yaşamak mı?
Yaşamak için Çalışmak mı?


Etiketleyelim...

HALİL YILMAZ YAZILIM EĞİTİM
GAMER PANATEK İZMİR
FENERBAHÇE HYILMAZ
KATILDIĞIM EĞİTİMLER
Microsoft Yazılım Mühendisliği

Bilge Adam - 2012


Sybase Powerbuilder Yazılım Uzmanlığı

Sybase Türkiye - 2006


Microsoft Yazılım Mühendisliği

Faruk Çucukçu - 2004


Genel Muhasebe Uzmanlığı

Tesmer - 2002


Microsoft Sistem Mühendisliği

Akser - 2001


Bilgisayar Teknolojileri

Bilset - 1999


KATILDIĞIM SEMİNERLER
Büyükşehir Yasası

Antalya - 2014


Mahalli İdareler Muhasebe Mevzuatı

Antalya - 2011


Evsel Katı Atık Tarife Yönetmeliği

Ankara - 2011


Mahalli İdareler Gelir Mevzuatı

Afyon - 2010


KATILDIĞIM FUARLAR
CeBIT Bilişim EURASIA

İstanbul - 2014


VERDİĞİM EĞİTİMLER & SEMİNERLER
2017

Muhasebe ve Gelir Yönetmeliği - ( Hatay - Mersin )
Sgk Teşvikleri - ( İzmir )
Avrupa Birliği Proje Yönetimi - ( Mersin )
Kamu da Hibe ve Proje Yönetimi - ( Mersin - İstenbul - Adana - Hatay )
Evsel Katı Atık Tarife Hazırlama - ( Adana - Hatay - Mersin )


2014

Kent Bilgi Sistemi ve Uygulamaları - ( Manisa )
Evsel Katı Atık Tarife Hazırlama - ( İzmir - Aydın - Manisa - Hatay )


2012

On-line Kütüphane - ( İzmir )
Akıllı Pazaryeri Uygulamaları - ( İzmir )


2009

Çağrı Merkezi Yönetimi ve Uygulamaları - ( Aydın - Muğla )
Kentli Servisi ve Kiosk Uygulamaları - ( Aydın - Muğla )


2007

Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulamaları - ( İzmir - Aydın - Manisa - Muğla )
Dijital Arşiv ve Doküman Yönetimi - ( İzmir - Muğla )
Tahakkuk Esaslı Muhasebe - Yıl Sonu İşlemleri - ( İzmir - Manisa - Aydın - Muğla )


2004

İleri Excel Uygulamaları - ( İzmir )
Enflasyon Muhasebesi - ( İzmir - Konya )


VERDİĞİM EĞİTİMLER & SEMİNERLER
2016

Elektronik Belge Yönetim Sistemi - ( Adana - Bodrum - Manisa - Uşak )
Kent Bilgi Sistemi ve İş Zekası Uygulamaları - ( Denizli )
Dijital Arşiv ve Yazışma kuralları ile SDP - ( Antalya )
Eğitim İhtiyaç Analiz - ( Hatay )


2013

Dijital Arşiv Uygulamaları – SDP - ( Bursa - İzmir - Manisa )
Evsel Katı Atık Tarife Hazırlama - ( İzmir - Aydın )


2010

6111 Vergi Affı Uygulamaları - ( İzmir - Afyon - Muğla )
Süreç Yönetimi ve Microsoft Visio ile Uygulamalar - ( İzmir - Manisa )
Çağrı Merkezi Yönetimi - ( İzmir )
Evsel Katı Atık Tarife Yönetmeliği - ( İzmir - Aydın )


2008

Online Sosyal Doku Uygulamaları - ( Aydın )
Tek Düzen Hesap Planı ve Bilanço Okuma - ( İzmir - Aydın - Manisa - Muğla - Burdur )


2006

Tahakkuk Esaslı Muhasebe - ( İzmir - Aydın - Manisa - Muğla )


2003

İleri Excel Uygulamaları - ( İzmir )İlkokul sıralarından bu güne çalışıyorum ve çok uzun yıllar aralıksız çalışmanın verdiği yorgunluğu hissetmeye başladığım dönemlerdi...
2011 yılında Hayal kurmaya başladığım, bir gün profesyonel hayattan uzaklaşıp, daha özgür, kendi irademle karar verebildiğim ve aslında daha rahat hareket edebileceğim bir çalışma hayatı hayali...
Çalışmak için Yaşamak - Yaşamak için Çalışma tanımını en çok dillendirdiğim günler.
Özellikle de yazılım sektörü çalışanlarının Bilgi çok kıymetli paylaşılmaz kalıbında sıkıştığı dönemleri de yaşayan biri olarak !!!
Kendimi daha özgür ifade edebilmek, Bilginin paylaştıkça çoğalıp, güçleneceğine inandığım, destek isteyenlere yardımcı olabileceğimizi
düşündüğüm günler de e-makro.net web sitesini açarak ilk adımı atmıştım.

2016 yılına kadar e-makro.net üzerinden bana gelen sorulara cevaplar aradık excel, yazılım, mevzuat gibi bir çok konuda paylaşımlar yaptık.
Hatta katılımcılarımız ile birlikte projeler çıkardık.
Eğitimler planladık, On-line eğitimler düzenledik, hatta şehir şehir dolaşarak bilgi ve tecrübelerimizi aktardık, dinledik, yeni dostlar edindik.
Makaleler yazdık, paylaştık.

Hayal 2016 yılında ani bir karar ile gerçeğe çok yakın hale gelmişti.
Hadi bir cesaret diyerek Panatek Yazılım hayat bulunca ilk göz nuru e-makro.net biraz ihmal edildi.
Geçen süre de yaşadığım acemilikler, alışma aşamaları, yeni tecrübeler, yeni projeler, yeni müşteri görüşmeleri, yeni vergiler, yeni yeni stresler 2018 yılının son gününe kadar sürdü aslında.
2019 yılına yeni bir pencere daha katarak girmek istedim.
Yaşamı olumlu etkileyen her eylem ve kişilere kapılar açıp, olumsuz etkileyen kişiler ve eylemlere de kapıları kapatarak başladım.
Beni çok mutlu eden ve ihmal ettiğim e-makro.net ile daha fazla vakit harcamak istedim.
Yeni bir heyacan olması için de format değişikliğine karar verdim. e-makro.net eski formatta olduğu gibi yine bilgi arşivim olsun, bilgiyi paylaşalım ve herkes erişebilsin, ben de özgürce yazmaya devam edebileyim istiyorum.
Ancak daha önce formatında olmayan, hayatın keyif anlarını depoladığım ve paylaştığım bir mecra olmalıydı. Hayattan kesitler, resimler, kişisel beğenilerim, yeni maceralarım da edindiğim tecrübeler gibi...
Hadi başlayalım ve bakalım neler olacak birlikte görelim, umarım takip edenler de bu yeni halini severler.


Hayatımın geçen yılında muhteşem, gerçek, güzel dostluklar biriktirmişim.
Profesyonel hayattan yorulduğumu hissettiğim zamanlar da doğru bir itici güç oluşturan Sevgili Minik Ailem ve Dostlarıma teşekkürlerimle.

Halil Yılmaz


Kendime bir Not : 14.02.2019 tarihinde hala 43 yaşında iken yazıyorum ve bakalım ilerleyen yıllarda ne kadar fikir değiştireceğiz.